Güzel Sözler Com.TR
Güzel Bir Söz Söylemek Gerektiğinde  » Ata Sözleri
Hayvanlarla İlgili Ata Sözleri «  
At binicisini tanır (bilir). (Emir altında çalışan kişi, kendisin ...
1067 0 0
At ölür, itlere bayram olur. (Kimi yararlı, kıymetli, şahsiyet sa ...
1106 0 0
At yiğidin yoldaşıdır. (Çok açık olarak bilinen bir şey ki, g ...
1706 2 3
Çok havlayan köpek ısırmaz. (Bilinen şu ki, bağırıp çağıran ...
844 1 1
Deveden büyük fil var. (Hiçbir insan sahip olduğu makamın b ...
1752 1 0
Eşeğe altın semer vursalar, eşek yine eşektir. (Hiçbir yete ...
1215 0 0
Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer. denesini (tanesini) kor. ...
1026 0 0
Fare, çıktığı deliği bilir. (Toplumun onaylamadığı işleri yap ...
1337 5 1
Gem almayan atın ölümü yakındır. (1. gerekli eğitimi almayan ...
944 0 0
Havada ahreni ile uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir ...
1657 3 1
Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur. (Yular, bi ...
1764 0 0
Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe ( konuşa konu ...
1155 2 1
Her horoz kendi çöplüğünde öter. (Herkes ancak kendi çe ...
1276 2 1
Her koyun kendi bacağından asılır. (Herkes kendi davranış ...
1293 0 0
Her kuşun eti yenmez. (1. Herkes zorbalığa boyun eğmez. ...
1139 0 0
Horoz ölür gözü çöplükte kalır. (Yaşanılmış, erişilmiş, a ...
1344 0 0
Isıracak it dişini göstermez. (Kötülük yapmayı düşünen ...
1825 6 1
İki at bir kazığa bağlanmaz. (Kendi başına buyruk, kimsed ...
969 1 0
İnsan göre göre, hayvan süre süre (alışır). (Bir işi öğ ...
827 0 0
İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa () ...
787 0 0
İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur. () ...
726 0 0
İt iti ısırmaz.-İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz. (Hi ...
1164 1 1
İt kağnının gölgesine yatmışta, ne koyu gölgem var demiş. () ...
788 0 0
İtle yatan bitle kalkar. () ...
1219 6 4
Kanatsız kuş uçmaz (olmaz). (Gerekli şartları sağlanmayan ...
1189 2 0
Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş. () ...
686 0 0
Karga, kekliği taklit edeyim demiş; kendi yürüyüşünü şaşırmış. < ...
988 0 0
Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar. (Küçükler da ...
1627 7 2
Keçinin canı sopa isteyince, çobanın değneğine (sopasına) sürtünü ...
818 0 0
Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur. (Açgözlü, gözü do ...
970 0 0
Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere pis (murdar) der. ...
907 0 0
Kedinin boynuna ciğer asılmaz. (Kendisine güvenilmeyece ...
932 0 0
Koça boynuzu yük değil. (1. Kişiye kendisinin ve yakınl ...
851 0 0
Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. (Bir şeyi ...
856 0 0
Köpeğe dalaşmaktansa, çalıyı dolaşmak hayırlıdır. ...
1824 4 8
Köpeğe gem vurma kendisini at sanır. (Hiçbir değeri olmadığı hâl ...
1429 3 0
Köpek ekmek veren kapıyı tanır. (Şurası unutulmamalıdır ki, köpe ...
1812 2 0
Köpek sahibini ısırmaz. (Köpek bile kendisini besleyen, kendisin ...
1748 7 7
Köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağar. (Eğer art niyetl ...
874 0 0
Köpeksiz köy buldu değneksiz gezer. ...
2529 7 14
Kurda, “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler; “İşimi kendim görürüm ...
1454 1 0
Kurt dumanlı havayı sever. (Kötü niyetli kimseler ortalıktaki ka ...
1406 3 1
Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. (Güçlü, kuvvetli bir kurt ...
1388 1 0
Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar. ...
872 0 0
Kurt tüyünü (köyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez. (Kötü, zali ...
1005 0 0
Leyleğin günü lak lak ile geçer. (Aylak kişiler bütün günlerini ...
1505 2 2
Orman olur da domuz olmaz mı? (İyi bir ortamda çıkarcılar bulunabili ...
1335 2 3
Öksüz kuzu, toklu olmaz. ...
713 0 0
Öküze boynuzu yük değil. (Meşgul olduğu iş,kişiye yük olmaz. Onları ...
590 0 0
Ölmüş eşek, kurttan korkmaz. (Bazı sebeplerden ötürü çok sıkıntı ve ...
1956 13 2
Sayfalar -  1 - 2
Ana Sayfa
Hakkımızda
İletişim
Güzel Sözler Anlamlı Sözler Özlü Sözler Aşk Sözleri Komik Sözler Slogan Sözler ilgili Sözler Güzel Mesajlar
En Beğenilen Sözler
Yeni Eklenen Sözler Söz Ekle