Güzel Sözler Com.TR
Güzel Bir Söz Söylemek Gerektiğinde  » Ata Sözleri
İş Hayatı İle İlgili Ata Sözleri «  
At binicisini tanır (bilir). (Emir altında çalışan kişi, kendisin ...
1028 0 0
Aza demişler: “Nereye?”, “Çoğun yanına” demiş. (Çok, her zaman az ...
1214 0 0
Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş. (Anlamadığımız, daha önce ...
1043 0 0
Bir çöplükte iki horoz ötmez. (Bir toplumda iki baş, bir iş yerin ...
635 0 0
Bir koyundan iki post olmaz. (Bir iş, nesne ya da insandan ...
705 1 0
Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz. (Ne olacağı, ...
3005 10 5
Bugünün işini yarına bırakma. (Bir iş günü gününe yapılma ...
721 1 0
Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. (Küçük v ...
858 1 0
Çanakta balın olsun, arı Bağdat`tan gelir. (Elindeki malın iy ...
854 0 0
Çatal kazık yere çakılmaz. (Bir işe, çok başlılık zarar verir ...
760 0 0
Dibi görünmeyen sudan geçme. (İç yüzünü iyi bilmediğin, anl ...
1022 0 0
Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl. () ...
717 0 0
Düt demeye dudak ister. (Niteliği ne olursa olsun, bir işi ba ...
722 0 0
Eken biçer, konan göçer. (Doğa her zaman cömert davranır insa ...
2168 7 2
Erteye kalan, arkaya kalır. (Bir iş zamanında yapılmalı, başk ...
2683 9 7
Hamala semeri yük değildir (olmaz). (İnsana kendi işi ağı ...
1388 5 1
Helal kazanç ile pilav yenmez. (Doğrulukla ve ahlakla eld ...
1713 0 4
Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan. (Hiç k ...
787 0 0
Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez. (Herkes b ...
1166 0 0
Irmak kenarına çeşme yapılmaz. (Birbirine zıt verimlilikt ...
930 0 0
Irmaktan geçerken at değiştirilmez. (Yapılmaya başlanan ...
1653 5 0
İki karpuz bir koltuğa sığmaz. (Kimisi, önemi büyük birka ...
944 0 0
İş insanın aynasıdır. (Bir kişi hakkında yargıya varmak, ...
2875 10 4
İş olacağına varır. (Her işin kendine has bir akışı ve so ...
889 0 0
İt ite buyurur, itte kuyruğuna. () ...
927 0 0
İti, öldürene sürütürler. (Bir kişinin sorumluluğundaki g ...
826 0 0
Kâr, zararın kardeşidir (ortağıdır). (Ticarette sadece ...
1197 0 0
Kendi düşen ağlamaz. (Girdiği bir işte kendi zararına k ...
946 0 0
Kurda, “Neden boynun (ensen) kalın?” demişler; “İşimi kendim görürüm ...
1383 1 0
Küçük suda büyük balık olmaz. (1. Yetenekli, büyük kişiler küçük ...
2305 7 4
Niyet hayır, akıbet hayır. (Bir işe başlarken iyi niyetle hareket ed ...
887 0 0
Oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede. (Kişiler iş, meslek ...
695 0 0
Pazar ilk pazardır. (Pazara götürüp satmak istediğimiz mala verilen ...
730 0 0
Rençber kırk yılda, tüccar kırk günde. (Rençberin büyük emek harcaya ...
1080 2 0
Acemi katır kapı önünde yük indirir. (Elinden yeterince iş ...
1417 3 0
Acele yürüyen yolda kalır. (İş yaparken acele edenler şaşırır ...
1429 3 1
Aba zamanı yaba , yaba zamanı aba alınır. (Kişi, kendisine ge ...
1728 2 1
Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt. (Kişi, kendi işini ...
964 0 0
Ustanın çekici bin altın. (Sanatkar kimseler bir çok kişinin yapamad ...
1731 9 5
Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler. (Mal-mülk edinmenin, pa ...
1582 1 3
Sen işten korkma, iş senden korksun. (Bir işi başarmada azim ve cesa ...
1752 15 3
Sermayen bir yumurta ise taşa çal. (Sermaye, bir işin kurulup yürütü ...
1243 1 2
Soğanın acısını yiyen bilmez doğrayan bilir. (Bir işteki güçlüğü, çe ...
1145 2 1
Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. (Sözün insan üzerindeki etk ...
1415 0 1
Şahin ile deve avlanmaz. (Her işi yapmanın bir yöntemi vardır.) ...
1103 0 0
Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin. (Kötü ol ...
1458 3 2
Tarlaya saban, sürüye çoban. (Bir tarla iyi sürülür ve işlenirse ist ...
1056 0 1
Taşıma su ile değirmen dönmez. (Bir işin yapılmasında güç, emek ve s ...
1170 0 0
Tatarın kılavuza ihtiyacı yok. (Yapacağı işi çok iyi bilen kimselere ...
1922 8 9
Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. (Tembel kimseler kendisine söyl ...
2140 6 11
Sayfalar -  1 - 2
Ana Sayfa
Hakkımızda
İletişim
Güzel Sözler Anlamlı Sözler Özlü Sözler Aşk Sözleri Komik Sözler Slogan Sözler ilgili Sözler Güzel Mesajlar
En Beğenilen Sözler
Yeni Eklenen Sözler Söz Ekle


Shaiya TR